What's New

အာထရာေဆာင္း ၊ X Ray နဲ႔ CT scan ဆုိျပီး အဆင့္ျမင့္ေရာဂါရွာေဖြေရး နည္းပညာေတြ အားလံုး ၾကားဖူးၾကမွာပါ။

Published in Medicine Guide