What's New
Tuesday, 19 March 2019 16:08

နားလည္ထားသင့္သည့္ ေသြးေဖာက္စစ္မႈမွ အေျဖမ်ား

အခုုေခတ္မွာ လူတိုုင္းလိုုလိုု ေသြးေဖာက္စစ္သည့္ အခါပါလာတတ္ေသာ စစ္ေဆးခ်က္တရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေဆးစစ္ခ်က္ကိုု အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ နားယဥ္ေနၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ အဓိပၺါယ္ကို သိတဲ့သူကေတာ့ လူနည္းစုု ေလာက္ျဖစ္မယ္လိုု႔ ထင္ပါတယ္။

 

(က) HgbA1c ဆိုုတာ ဘာကိုု ဆိုုလိုုေန တာလဲ

ေသြးထဲမွာ သၾကားဓာတ္ဟာ လိုုအပ္သည့္ ပမာဏထက္ပိုုမ်ား ေနတဲ့အခါ ( ဥပမာ - ၁. အခ်ိဳ မ်ားမ်ားစားေလ့ရွိျခင္း ၊ ၂. Insulin resistance ေခၚ insulin ဓာတ္ယဥ္ပါးေနျခင္း ၊ ( insulin ဆိုုတာ သၾကားေတြ ကလာပ္စည္းထဲမွာ ေလာင္စာအျဖစ္ အသံုုးခ်ရန္ ကလာပ္စည္း တံခါးကိုု ဖြင့္ေပးေသာ ေဟာ္မုုန္းဓာတ္ ) ၊

 

၃. Thyroid hormone နည္းေနျခင္း ( thyroid hormone ဟာ ကလာပ္စည္းအတြင္းရွိ ေလာင္စာစက္ရံုု ၊ သိုု႔ မဟုုတ္ စြမ္းအင္ေတြထြက္တဲ့ စက္ရံုုေတြ ရဲ႕ ပမာဏကိုု ၾကီးထြားလာေစရံုုမက ၊ စက္ရံုု ရဲ႕ အေရအတြက္ကိုုလဲ ကို မ်ားလာေအာင္ အားရွိေစပါတယ္ )

 

၄. နာတာရွည္ ေရာဂါ တစ္ခုုခုုေၾကာင့္ ကာလၾကာျမင့္စြာ Prednisone ေသာက္ေနရျခင္း စသည္တိုု ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကလာပ္စည္းထဲကိုု ထည့္ေပးျပီး က်န္ေနတဲ့ သၾကားဓာတ္ ေတြဟာ အသည္းထဲမွာ ေနာင္အလိုုရွိတဲ့ အခါသံုုးဖိုု႕ ေလာင္စာ တစ္မ်ိဳးအေန နဲ႔ လဲ ေျပာင္းထားေပးပါတယ္။ Glycogen storage ပိုုလွ်ံေနတဲ့ သၾကားေတြကေတာ့ အဆီ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ပိုုလွ်ံေနတဲ့ သၾကားထဲက အခ်ိဳ႕က ပရိုုတင္းဓာတ္ေတြ နဲ႔ ေပါင္းသြားျပီး ခႏၶာကိုုယ္တြင္းကိုု ေယာင္ကိုုင္းေစတဲ့ ဓာတ္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

 

အဂၤလိပ္လိုု advanced glycation end products or AGEs ကလာပ္စည္း အတြင္း ပရိုုတင္းဓာတ္ ကိုု အလြယ္တကူတိုုင္းတာနိုုင္တာကေတာ့ ေသြး ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုုေတာ့ ေသြးဥနီ red blood cells ေတြဟာ ကလာပ္စည္း ေတြျဖစ္ေနလိုု႔ပါပဲ။ ဒီေသြးဥနီထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ပရိုုတင္းဓာတ္ ကေတာ့ hemoglobin ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ( globin ) Hemoglobin ရဲ႕ အလုုပ္ကေတာ့ ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္ ကိုု ေသြးထဲကေန လိုုအပ္တဲ့ ေနရာကိုု သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ေသြး ကလာပ္စည္း ထဲမွာရွိတဲ့ ပရိုုတင္း globin ကိုု တိုုင္းၾကည့္ လိုုက္မယ္ဆိုုရင္ ခႏၶာကိုုယ္ တစ္ခုုလံုုးမွာျဖစ္ေနတာ ကိုု မွန္းဆ ၾကည့္လိုု႔ရနိုုင္ ပါတယ္။

 

Read More : ဆား မ်ားမ်ားစားတဲ့အခါ ျဖစ္လာမယ့္ ျပႆနာ (၉ )ခု

 

(ခ) ဘာကိုုၾကည့္ခ်င္လိုု႔ HgbA1c ကိုု တိုုင္းၾကည့္ၾကတာ ပါသလဲ

ေသြးထဲမွာ သၾကားဓာတ္ကိုု ဘယ္ေလာက္ အတိုုင္းအတာ အထိထိန္းခ်ဳပ္ထား နိုုင္သလဲဆိုုတာ သိရေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ( glucose control ) ေသြးဥနီေတြ ရဲ႕ သက္တမ္းက ရက္ေပါင္း ၁၂ဝ ေလာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ သၾကားဓာတ္ ေတြ ပိုုေနတာကိုု ခႏၶာကိုုယ္က ဒီရက္ပိုုင္းအတြင္း ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုုင္ သလဲဆိုုတာ အၾကမ္းအားျဖင့္ သိနိုုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕စစ္ခ်က္က ဒီရက္ အေတာအတြင္းရဲ႕ ပ်မ္းမွ်ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ HgbA1c မွာ သၾကားဓာတ္ကိုု တိုုင္းတာၾကည့္ဖိုု႔ ရိုုးရိုုးေသြးေဖာက္စစ္တာ ( Fasting sugar ) ထက္ပိုုျပီး တိက်ပါတယ္။

 

(ဂ)ဒီအေျဖ ကိုု ဘယ္လိုု ေကာက္ခ်က္ခ်လိုု႔ ရနိုုင္ပါသလဲ

HgbA1c level less than 5.3 အျမဲ လိုုလိုုရွိေနသူ တစ္ဦးမွာ နွလံုုးေရာဂါ ရွိေနဖိုု႔လမ္း အေတာ္ေလး က်ဥ္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုုေတာ့ ဒီ 5.3 level ထက္ ေအာက္ဆိုုတာဟာ

၁။ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ကိုု ေသေသခ်ာခ်ာ ထိန္းထားလိုု႔ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ဒီလိုုလူမ်ိဳးေတြမွာဆိုုရင္လည္း Fasting insulin level ဟာ လည္းနိမ့္က်ေန တတ္ပါတယ္။

 

၃။ ခႏၶာကိုုယ္တြင္း ေယာင္ကိုုင္းျခင္းဟာလည္း အေတာ္ေလးကိုု နည္းေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳး ေျပာျပရမယ္ဆိုုရင္ capillaries လိုု႔ ေခၚတဲ့ ေသြးေၾကာ ေသးေသးေလးေတြ မွာ ေရာဂါျဖစ္လိုု႔ ပိတ္ဆိုု႔ေနျခင္း မရွိဖိုု႔ အလားအလာ အလြန္မ်ားပါတယ္။ HgbA1c level မ်ားေနေလ ေသြးေၾကာအေသးေလးေတြ အတြင္းျဖစ္နိုုင္တဲ့ ပိတ္ဆိုု႔ေနတတ္တာေတြ ပိုုျဖစ္နိုုင္ ပါတယ္။

 

HbA1c level over 6.2 အျမဲလိုုလိုုရွိေနသူဆိုုရင္ေတာ့ ေသြးေၾကာထဲမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ ပိတ္ဆိုု႔မွဳေတြရွိဖိုု႔မ်ားတဲ့ အျပင္ နွလံုုး ရဲ႕ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ယိုုယြင္းလာတတ္ျပီး (metabolic dysfunction) သဘာဝျခင္းမတူေသာ နာပ္ေၾကာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မွဳေတြ ဟန္ခ်က္ ပ်က္စီးျခင္းပါ ေရာက္တတ္ပါတယ္။ Autonomic system ( sympathetic and parasympathetic system ) imbalance ေသြးေၾကာ အေသးေလးေတြ အတြင္း ေရာဂါလဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

 

Source : ေဒါက္တာ ခင္ႏြယ္ဝင္း 

Health Products Directory

Read times Last modified on Tuesday, 19 March 2019 16:16
Rate this item
(2 votes)