What's New


Friday, 05 July 2019 12:37

OSC ေဆးရံုၾကီး အေၾကာင္း

OSC ေဆးရံုၾကီးကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ကုတင္ ၁၆ ကုတင္ ဆံ့ ေဆးရံုၾကီးအျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႕စလို႔ ကုတင္ ၁၀၀ ဆံ့ ေဆးရံုၾကီးအျဖင့္ စတင္တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

OSC ေဆးရံုၾကီးကို ကားပါကင္ အပါအဝင္ ခုႏွစ္လႊာ အေဆာက္အဦးအျဖစ္ ဖန္တီးထားပါတယ္။ OSC ေဆးရံုၾကီး အနီးပတ္ဝန္းက်င္မွာ မယ္လမု ႏွင့္ ဝဋ္ေၾကြေတာ္ေျပ ဘုရားတို႔ အျပင္ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းၾကီးလည္း ရွိေနတဲ့အတြက္ လာေရာက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ႏွလံုး ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ ေကာင္းမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

OSC ေဆးရံုၾကီးမွာ အတြင္းလူနာမ်ား နဲ႔ ျပင္ပလူနာမ်ားကို အေတြ႕ၾကံဳရွိ အထူးကုဆရာဝန္ၾကီးမ်ားမွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါတယ္။ OSC ေဆးရံုၾကီးဟာဆိုရင္ ေနာက္ဆံုးေခတ္ေပၚနည္းပညာ စက္ကိရိယာမ်ား နဲ႕ အေတြ႕ၾကံဳရွိ သူနာျပဳမ်ားမွာ လူနာေတြကို အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။

 

 

ေန႔စဥ္ ၂၄ နာရီပတ္လံုး အတြင္းလူနာ ႏွင့္ ျပင္ပလူနာေပါင္း ၄၀၀ နဲ႔ အေရးေပၚကုသမႈေတြကိုလည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါတယ္။ OSC ေဆးရံုၾကီးဟာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိက ေဆးရံုမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ၊ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ OSC ေဆးရံုၾကီး မွာ လူနာ နဲ႔ လူနာရွင္ မိသားစုေတြကို မိသာစုစိတ္ဓာတ္ပမာ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိႏိုင္ေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ရွိေနသလို သင့္တင့္တဲ့ ေဆးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ OSC ေဆးရံုၾကီးမွာ ဌာနေပါင္း ၁၅ ခုရွိျပီး အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈ ၉ မ်ိဳးနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

 

Image result for OSC hospital

 

OSC ေဆးရံုၾကီးဟာဆိုရင္ သြားလာရ လြယ္ကူတဲ့ ေနရာတြင္တည္ရွိျပီး ျမိဳ႕တြင္းက လာမယ္ဆိုရင္ မိနစ္ ၃၀ ၊ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးက လာမယ္ဆိုရင္ ၁၅ မိနစ္သာ ၾကာျမင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္သူေတြသာမက ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း မည္သည့္ေနရာမွာဘဲ ေနေန အလြယ္တကူ လာေရာက္ ကုသမႈ ခံယူႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

ပုဂၢလိက ေဆးရံုးေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္၏ လိပ္စာ ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ " ႏိွပ္ " ပါ။

Image result for Hospitals

 

 

OSC ေဆးရံုၾကီး မွ ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကေတာ့

၁ ။ အထူးကု ဆရာဝန္ၾကီးမ်ားျဖင့္ (၂၄) နာရီကုသမႈေပးျခင္း ။

၂ ။ အေရးေပၚကုသျခင္း ျပင္ပလူနာကုသျခင္း ။

၃ ။ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ (Home Care Service) ႏွင့္ အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈ (Emergency Medical Service) မ်ားျဖင့္ ကုသေပးျခင္း ။

၄ ။ (၂၄) နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေသာ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္ ထားရွိျခင္း ။

 

၅ ။ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ေဆးဝါးမ်ား ႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ိဳးစံု ေရာင္းခ်ေပးျခင္း ။

၆ ။ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာေသာ အတြင္းလူနာအခန္းမ်ား ထားရွိျခင္း ။

၇ ။ (၂၄) နာရီ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္သည့္ ခြဲစိတ္ခန္း ႏွင့္ သားဖြားခန္းမ်ား ထားရွိျခင္း ။

 

၈ ။ ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ ဓါတ္ခြဲခန္းထားရွိျခင္း ။

၉ ။ ေက်ာက္ကပ္တုျဖင့္ ေသြးသန္႔စင္ေပးေသာဌာန ထားရွိျခင္း ။

၁၀ ။ အစာအိမ္ၾကည့္မွန္ေျပာင္း (Gastrovideoscope) ႏွင့္ အူမၾကီးၾကည့္မွန္ေျပာင္း (Colonovideoscope) မ်ားျဖင့္ ေရာဂါ ရွာေဖြေပးျခင္း ။

 

၁၁ ။ တီဗီြဓာတ္မွန္ ၊ Echo-cardiogram ဓာတ္မွန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြေပးျခင္း ။

၁၂ ။ 3D / 4D Ultrasound ျဖင့္ စမ္းသပ္ေပးျခင္း ။

၁၃ ။ (၂၄) နာရီ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ 128 Slice Perspective CT Scan စက္သစ္ၾကီးျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ရွိ အစိတ္အပိုင္းမ်ိဳးစံုကို စစ္ေဆးစမ္းသပ္ေပးျခင္း ။

 

၁၄ ။ သြား ႏွင့္ ခံတြင္း ကုသမႈေပးျခင္း ။

၁၅ ။ ကိုယ္အဂၤါျပန္လည္ သန္စြမ္းေရးအတြက္ အထူးကုသေပးျခင္း ။

၁၆ ။ (၂၄) နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ေသာ လူနာတင္ယာဥ္ထားရွိျခင္း ။

 

၁၇ ။ အေထြေထြ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း (Medical Check Up) ႏွင့္ Vaccination Programs (ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား) ထားရွိျခင္း ။

၁၈ ။ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ေဟာက္၍ အသက္ရႈရပ္သြားေသာေရာဂါအား PSG စက္ျဖင့္ စမ္းသပ္ေပးျခင္း ။ (Sleep Study)

၁၉ ။ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ပိတ္၍ ေဟာက္ေသာ သူမ်ားအတြက္ CPAP & RFA (RADIO FREQUENCY ABLATION) နည္းမ်ားျဖင့္ ကုသေပးျခင္း ။


အစရွိတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။


လိပ္စာ

အမွတ္ (၁၃၇ / D ) ၊ သုဓမလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပ ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ။

 

ဆက္သြယ္ရန္

01 656 172 ၊ 656 176 ၊

01 562 043 ၊ 01 653 207 ။

 

Written By Aung Win (Health Products Directory)

 

အျဖစ္မ်ားတဲ့ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းနည္းလမ္း ဖတ္ရႈရန္ ႏုိပ္ပါ။

အျဖစ္မ်ားတဲ့ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းနည္းလမ္း

Read times Last modified on Friday, 12 July 2019 16:05
Rate this item
(1 Vote)