What's New
Friday, 05 July 2019 12:37

OSC ေဆးရံုၾကီး အေၾကာင္း - OSC Hospital

OSC ေဆးရံုၾကီးကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ကုတင္ ၁၆ ကုတင္ ဆံ့ ေဆးရံုၾကီးအျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႕စလို႔ ကုတင္ ၁၀၀ ဆံ့ ေဆးရံုၾကီးအျဖင့္ စတင္တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

OSC ေဆးရံုၾကီးကို ကားပါကင္ အပါအဝင္ ခုႏွစ္လႊာ အေဆာက္အဦးအျဖစ္ ဖန္တီးထားပါတယ္။ OSC ေဆးရံုၾကီး အနီးပတ္ဝန္းက်င္မွာ မယ္လမု ႏွင့္ ဝဋ္ေၾကြေတာ္ေျပ ဘုရားတို႔ အျပင္ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းၾကီးလည္း ရွိေနတဲ့အတြက္ လာေရာက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ႏွလံုး ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ ေကာင္းမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

OSC ေဆးရံုၾကီးမွာ အတြင္းလူနာမ်ား နဲ႔ ျပင္ပလူနာမ်ားကို အေတြ႕ၾကံဳရွိ အထူးကုဆရာဝန္ၾကီးမ်ားမွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါတယ္။ OSC ေဆးရံုၾကီးဟာဆိုရင္ ေနာက္ဆံုးေခတ္ေပၚနည္းပညာ စက္ကိရိယာမ်ား နဲ႕ အေတြ႕ၾကံဳရွိ သူနာျပဳမ်ားမွာ လူနာေတြကို အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။

 

 

ေန႔စဥ္ ၂၄ နာရီပတ္လံုး အတြင္းလူနာ ႏွင့္ ျပင္ပလူနာေပါင္း ၄၀၀ နဲ႔ အေရးေပၚကုသမႈေတြကိုလည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါတယ္။ OSC ေဆးရံုၾကီးဟာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိက ေဆးရံုမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ၊ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ OSC ေဆးရံုၾကီး မွာ လူနာ နဲ႔ လူနာရွင္ မိသားစုေတြကို မိသာစုစိတ္ဓာတ္ပမာ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိႏိုင္ေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ရွိေနသလို သင့္တင့္တဲ့ ေဆးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ OSC ေဆးရံုၾကီးမွာ ဌာနေပါင္း ၁၅ ခုရွိျပီး အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈ ၉ မ်ိဳးနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

 

Image result for OSC hospital

 

OSC ေဆးရံုၾကီးဟာဆိုရင္ သြားလာရ လြယ္ကူတဲ့ ေနရာတြင္တည္ရွိျပီး ျမိဳ႕တြင္းက လာမယ္ဆိုရင္ မိနစ္ ၃၀ ၊ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးက လာမယ္ဆိုရင္ ၁၅ မိနစ္သာ ၾကာျမင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္သူေတြသာမက ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း မည္သည့္ေနရာမွာဘဲ ေနေန အလြယ္တကူ လာေရာက္ ကုသမႈ ခံယူႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

ပုဂၢလိက ေဆးရံုးေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္၏ လိပ္စာ ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ " ႏိွပ္ " ပါ။

Image result for Hospitals

 

 

OSC ေဆးရံုၾကီး မွ ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကေတာ့

၁ ။ အထူးကု ဆရာဝန္ၾကီးမ်ားျဖင့္ (၂၄) နာရီကုသမႈေပးျခင္း ။

၂ ။ အေရးေပၚကုသျခင္း ျပင္ပလူနာကုသျခင္း ။

၃ ။ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ (Home Care Service) ႏွင့္ အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈ (Emergency Medical Service) မ်ားျဖင့္ ကုသေပးျခင္း ။

၄ ။ (၂၄) နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေသာ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္ ထားရွိျခင္း ။

 

၅ ။ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ေဆးဝါးမ်ား ႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ိဳးစံု ေရာင္းခ်ေပးျခင္း ။

၆ ။ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာေသာ အတြင္းလူနာအခန္းမ်ား ထားရွိျခင္း ။

၇ ။ (၂၄) နာရီ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္သည့္ ခြဲစိတ္ခန္း ႏွင့္ သားဖြားခန္းမ်ား ထားရွိျခင္း ။

 

၈ ။ ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ ဓါတ္ခြဲခန္းထားရွိျခင္း ။

၉ ။ ေက်ာက္ကပ္တုျဖင့္ ေသြးသန္႔စင္ေပးေသာဌာန ထားရွိျခင္း ။

၁၀ ။ အစာအိမ္ၾကည့္မွန္ေျပာင္း (Gastrovideoscope) ႏွင့္ အူမၾကီးၾကည့္မွန္ေျပာင္း (Colonovideoscope) မ်ားျဖင့္ ေရာဂါ ရွာေဖြေပးျခင္း ။

 

၁၁ ။ တီဗီြဓာတ္မွန္ ၊ Echo-cardiogram ဓာတ္မွန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြေပးျခင္း ။

၁၂ ။ 3D / 4D Ultrasound ျဖင့္ စမ္းသပ္ေပးျခင္း ။

၁၃ ။ (၂၄) နာရီ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ 128 Slice Perspective CT Scan စက္သစ္ၾကီးျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ရွိ အစိတ္အပိုင္းမ်ိဳးစံုကို စစ္ေဆးစမ္းသပ္ေပးျခင္း ။

 

၁၄ ။ သြား ႏွင့္ ခံတြင္း ကုသမႈေပးျခင္း ။

၁၅ ။ ကိုယ္အဂၤါျပန္လည္ သန္စြမ္းေရးအတြက္ အထူးကုသေပးျခင္း ။

၁၆ ။ (၂၄) နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ေသာ လူနာတင္ယာဥ္ထားရွိျခင္း ။

 

၁၇ ။ အေထြေထြ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း (Medical Check Up) ႏွင့္ Vaccination Programs (ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား) ထားရွိျခင္း ။

၁၈ ။ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ေဟာက္၍ အသက္ရႈရပ္သြားေသာေရာဂါအား PSG စက္ျဖင့္ စမ္းသပ္ေပးျခင္း ။ (Sleep Study)

၁၉ ။ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ပိတ္၍ ေဟာက္ေသာ သူမ်ားအတြက္ CPAP & RFA (RADIO FREQUENCY ABLATION) နည္းမ်ားျဖင့္ ကုသေပးျခင္း ။


အစရွိတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။


လိပ္စာ

အမွတ္ (၁၃၇ / D ) ၊ သုဓမလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပ ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ။

 

ဆက္သြယ္ရန္

01 656 172 ၊ 656 176 ၊

01 562 043 ၊ 01 653 207 ။

 

Written By Aung Win (Health Products Directory)

 


Uni Version
========

 

OSC ဆေးရုံကြီး အကြောင်း - OSC Hospital

 

OSC ဆေးရုံကြီးကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ကုတင် ၁၆ ကုတင် ဆံ့ ဆေးရုံကြီးအဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့စလို့ ကုတင် ၁၀၀ ဆံ့ ဆေးရုံကြီးအဖြင့် စတင်တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ OSC ဆေးရုံကြီးကို ကားပါကင် အပါအဝင် ခုနှစ်လွှာ အဆောက်အဦးအဖြစ် ဖန်တီးထားပါတယ်။ OSC ဆေးရုံကြီး အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ မယ်လမု နှင့် ဝဋ်ကြွေတော်ပြေ ဘုရားတို့ အပြင် ငမိုးရိပ်ချောင်းကြီးလည်း ရှိနေတဲ့အတွက် လာရောက် ဆေးကုသမှု ခံယူသူများအနေဖြင့် စိတ်နှလုံး ချမ်းမြေ့ဖွယ် ကောင်းမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

 

OSC ဆေးရုံကြီးမှာ အတွင်းလူနာများ နဲ့ ပြင်ပလူနာများကို အတွေ့ကြုံရှိ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများမှ ၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါတယ်။ OSC ဆေးရုံကြီးဟာဆိုရင် နောက်ဆုံးခေတ်ပေါ်နည်းပညာ စက်ကိရိယာများ နဲ့ အတွေ့ကြုံရှိ သူနာပြုများမှာ လူနာတွေကို အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။

 

နေ့စဉ် ၂၄ နာရီပတ်လုံး အတွင်းလူနာ နှင့် ပြင်ပလူနာပေါင်း ၄၀၀ နဲ့ အရေးပေါ်ကုသမှုတွေကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။ OSC ဆေးရုံကြီးဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံများ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၊ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ဖြင့် လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ OSC ဆေးရုံကြီး မှာ လူနာ နဲ့ လူနာရှင် မိသားစုတွေကို မိသာစုစိတ်ဓာတ်ပမာ စိတ်ချမ်းသာမှု နှင့် စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိနိုင်အောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိနေသလို သင့်တင့်တဲ့ ဆေးကုသမှု ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ OSC ဆေးရုံကြီးမှာ ဌာနပေါင်း ၁၅ ခုရှိပြီး အခြေခံ ဝန်ဆောင်မှု ၉ မျိုးနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်။

 

Image result for OSC hospital

 

OSC ဆေးရုံကြီးဟာဆိုရင် သွားလာရ လွယ်ကူတဲ့ နေရာတွင်တည်ရှိပြီး မြို့တွင်းက လာမယ်ဆိုရင် မိနစ် ၃၀ ၊ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးက လာမယ်ဆိုရင် ၁၅ မိနစ်သာ ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သူတွေသာမက ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်း မည်သည့်နေရာမှာဘဲ နေနေ အလွယ်တကူ လာရောက် ကုသမှု ခံယူနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

 

ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံးပေါင်း ၁၀၀ ကျော်၏ လိပ်စာ နှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကို ရှာဖွေရန် " နှိပ် " ပါ။

hospital_green.jpg

 

OSC ဆေးရုံကြီး မှ ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများကတော့

၁ ။ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများဖြင့် (၂၄) နာရီကုသမှုပေးခြင်း ။

၂ ။ အရေးပေါ်ကုသခြင်း ပြင်ပလူနာကုသခြင်း ။

၃ ။ အိမ်တိုင်ရာရောက် ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု (Home Care Service) နှင့် အရေးပေါ် ဝန်ဆောင်မှု (Emergency Medical Service) များဖြင့် ကုသပေးခြင်း ။

 

၄ ။ (၂၄) နာရီ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သော သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် ထားရှိခြင်း ။

၅ ။ စစ်မှန်သော နိုင်ငံခြားဖြစ်ဆေးဝါးများ နှင့် ကာကွယ်ဆေးမျိုးစုံ ရောင်းချပေးခြင်း ။

၆ ။ စျေးနှုန်းချိုသာသော အတွင်းလူနာအခန်းများ ထားရှိခြင်း ။

 

၇ ။ (၂၄) နာရီ အသုံးပြုနိုင်သော သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သည့် ခွဲစိတ်ခန်း နှင့် သားဖွားခန်းများ ထားရှိခြင်း ။

၈ ။ ခေတ်မီစက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားသော ဓါတ်ခွဲခန်းထားရှိခြင်း ။

၉ ။ ကျောက်ကပ်တုဖြင့် သွေးသန့်စင်ပေးသောဌာန ထားရှိခြင်း ။

၁၀ ။ အစာအိမ်ကြည့်မှန်ပြောင်း (Gastrovideoscope) နှင့် အူမကြီးကြည့်မှန်ပြောင်း (Colonovideoscope) များဖြင့် ရောဂါ ရှာဖွေပေးခြင်း ။

 

၁၁ ။ တီဗွီဓာတ်မှန် ၊ Echo-cardiogram ဓာတ်မှန်အမျိုးမျိုးဖြင့် ရောဂါရှာဖွေပေးခြင်း ။

၁၂ ။ 3D / 4D Ultrasound ဖြင့် စမ်းသပ်ပေးခြင်း ။

၁၃ ။ (၂၄) နာရီ အသုံးပြုနိုင်သည့် နောက်ဆုံးပေါ် 128 Slice Perspective CT Scan စက်သစ်ကြီးဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အစိတ်အပိုင်းမျိုးစုံကို စစ်ဆေးစမ်းသပ်ပေးခြင်း ။

 

၁၄ ။ သွား နှင့် ခံတွင်း ကုသမှုပေးခြင်း ။

၁၅ ။ ကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည် သန်စွမ်းရေးအတွက် အထူးကုသပေးခြင်း ။

၁၆ ။ (၂၄) နာရီ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်သော လူနာတင်ယာဉ်ထားရှိခြင်း ။

 

၁၇ ။ အထွေထွေ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်း (Medical Check-Up) နှင့် Vaccination Programs (ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း နှင့် အစီအစဉ်များ) ထားရှိခြင်း ။

၁၈ ။ အိပ်ပျော်နေစဉ် ဟောက်၍ အသက်ရှုရပ်သွားသောရောဂါအား PSG စက်ဖြင့် စမ်းသပ်ပေးခြင်း ။ (Sleep Study)

၁၉ ။ အိပ်ပျော်နေစဉ် အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ပိတ်၍ ဟောက်သော သူများအတွက် CPAP & RFA (RADIOFREQUENCY ABLATION) နည်းများဖြင့် ကုသပေးခြင်း ။

အစရှိတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

 

လိပ်စာ

အမှတ် (၁၃၇ / D ) ၊ သုဓမလမ်း ၊ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။

 

ဆက်သွယ်ရန်

01 656 172 ၊ 656 176 ၊ 01 562 043 ၊ 01 653 207 ။

Read times Last modified on Friday, 04 October 2019 11:09
Rate this item
(1 Vote)

Latest Articles