What's New×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62

Saturday, 07 December 2019 09:53

ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ၂ခုအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူဝန္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

အူရီဒူးျမန္မာသည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရဝန္းေက်း႐ြာ

ႏွင့္ ေဒြးလွေက်း႐ြာတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားေသာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအား တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသို႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔က လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူဝန္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ UNOPS မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Ooredoo_Receiving_Honorable_Cert_from_Ministry_of_Health_and_Sports.jpg

ယခု ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ၂ ခုသည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္၊ ေရဝန္းေက်း႐ြာ ႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒြးလွေက်း႐ြာ မ်ားတြင္ တည္ရွိသည့္ အတြက္ အဆိုပါေဒသမ်ားႏွင့္ အနီးတဝိုက္ရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၂,၀၀၀ မွ ျပည္သူ ၆၀,၀၀၀ နီးပါး အေနႏွင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား ရရွိသြား ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (၂၀၁၈ - ၂၀၃၀) အရ ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

 

Ooredoo_Healthcare_Bulding_DweHla___Ribbon_Cutting.jpg

သို႔ျဖစ္၍ အဆိုပါ စီမံကိန္းအား တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ားအား ကုလသမဂၢ၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ ေဆာက္လုပ္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃.၁)သန္းကိုပံ့ပိုးေပးၿပီး UNOPS ႏွင့္ စတင္လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

 

ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားေသာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ေဆးပစၥည္းအေထာက္အပံ့မ်ားထားရွိၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ဤပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ UNOPSႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအနက္ ကမာၻ႔ ပထမဦးဆုံး အျပည့္အဝ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရပ္တည္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။

 

အဆိုပါ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ေမြးကင္းစႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ အဓိက လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအား ေရရွည္ ကူညီျမႇင့္တင္ေပးသြားရန္ ဟူသည့္ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကိုလည္း ဤစီမံကိန္းမွ ကူညီေပးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 

“အူရီဒူးျမန္မာစတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဒီေဒသေတြအတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြအတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ့ ဘဝေတြ၊ အနာဂတ္ေတြကို ဖန္တီးေပးအပ္သြားဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ အညီ အမွန္တကယ္ကို လိုအပ္ေနတဲ့ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ကဏၭေတြကို အဓိကထား ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါတယ္။

 

အခုလႊဲေျပာင္းေပးအပ္တဲ့ က်န္းမာေရးဌာန ၂ခုဟာ အရင္က လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့တဲ့ ဌာနခြဲ ၁၉ခုနဲ၌ မတူဘဲ အနည္းငယ္ ထူးျခားလွပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနအဆင့္ ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရအေရအတြက္ မ်ားမ်ားကို က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားစုံလင္စြာျဖင့္ ေပးအပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။

 

က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္တဲ့ ျပည္သူလူထုအင္အားကို ပိုင္ဆိုင္ထားမွသာ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈအသိုင္းအဝန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ပိုမို အားေကာင္းလာေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္ထား ပါတယ္။”ဟု အူရီဒူးျမန္မာ၏ Head of Corporate Communications ျဖစ္သူ ဦးတင့္ႏိုင္ထြဋ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

{Unicode}

======

ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန ၂ခုအား လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်

အူရီဒူးမြန်မာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေဝန်းကျေးရွာ နှင့် ဒွေးလှကျေးရွာတွင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသွားသော ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနများအား တာဝန်ရှိသူများထံသို့ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃)ရက်နေ့က လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ UNOPS မှ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် ပြည်သူလူထုများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။

Ooredoo_Receiving_Honorable_Cert_from_Ministry_of_Health_and_Sports.jpg

ယခု ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန ၂ ခုသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ မြစ်သားမြို့နယ်၊ ရေဝန်းကျေးရွာ နှင့် ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ ဒွေးလှကျေးရွာ များတွင် တည်ရှိသည့် အတွက် အဆိုပါဒေသများနှင့် အနီးတဝိုက်ရှိ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၂,၀၀၀ မှ ပြည်သူ ၆၀,၀၀၀ နီးပါး အနေနှင့် ယခုအချိန်တွင် အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများအား ရရှိသွား နိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီမျှသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (၂၀၁၈ - ၂၀၃၀) အရ နိုင်ငံ၏ အခြေခံ အဆောက်အအုံ ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအား ထိရောက်စွာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။

 

သို့ဖြစ်၍ အဆိုပါ စီမံကိန်းအား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် အူရီဒူးမြန်မာသည် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲများအား ကုလသမဂ္ဂ၏ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ ဆောက်လုပ်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃.၁)သန်းကိုပံ့ပိုးပေးပြီး UNOPS နှင့် စတင်လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Ooredoo_Healthcare_Bulding_DweHla___Ribbon_Cutting.jpg

ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသွားသော ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲများကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီး ကျွမ်းကျင်သော ပညာရှင်များ နှင့် ဆေးပစ္စည်းအထောက်အပံ့များထားရှိပြီး ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ဤပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် UNOPSနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည့် ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများအနက် ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံး အပြည့်အဝ ငွေကြေးထောက်ပံ့ထားသည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရပ်တည်လျှက် ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲများသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊ မွေးကင်းစနှင့် ကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေးအား ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးရန် အဓိက လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပြီး ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးအား ရေရှည် ကူညီမြှင့်တင်ပေးသွားရန် ဟူသည့် အူရီဒူးမြန်မာ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း ဤစီမံကိန်းမှ ကူညီပေးသွားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

 

“အူရီဒူးမြန်မာစတင်ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ခုနှစ်က စတင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဒီဒေသတွေအတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေအတွက် ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝတွေ၊ အနာဂတ်တွေကို ဖန်တီးပေးအပ်သွားဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အညီ အမှန်တကယ်ကို လိုအပ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေး ကဏ္ဌတွေကို အဓိကထား ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။

 

အခုလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးဌာန ၂ခုဟာ အရင်က လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့ ဌာနခွဲ ၁၉ခုနဲ၌ မတူဘဲ အနည်းငယ် ထူးခြားလှပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနအဆင့် ဖြစ်ပြီး လူဦးရေအရေအတွက် များများကို ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစားစုံလင်စွာဖြင့် ပေးအပ်နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။

 

ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့ ပြည်သူလူထုအင်အားကို ပိုင်ဆိုင်ထားမှသာ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ပိုမို အားကောင်းလာအောင် ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ထား ပါတယ်။”ဟု အူရီဒူးမြန်မာ၏ Head of Corporate Communications ဖြစ်သူ ဦးတင့်နိုင်ထွဋ်က ပြောကြားခဲ့သည်။

Read times Last modified on Saturday, 07 December 2019 10:06
Rate this item
(1 Vote)