What's New
Tuesday, 19 March 2019 11:27

ဆား မ်ားမ်ားစားတဲ့အခါ ျဖစ္လာမယ့္ ျပႆနာ (၉ )ခု

ခႏၶာကိုယ္က ႂကြက္သားေတြ က်ဳံ႕ႏိုင္ဆန္႔ႏိုင္ဖို႔၊ အာ႐ံုေၾကာလံႈ႔ေဆာ္မႈေတြ ေပးပို႔ထုတ္လႊင့္ဖို႔၊ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ေရဓာတ္မွ်ေျခကို ထိန္းသိမ္းဖို႔စတဲ့ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေတြ ပံုမွန္ျဖစ္ပ်က္ဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ဆိုဒီယမ္ ပမာဏကို၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆားကို ခႏၶာကိုယ္က ေန႔စဥ္လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လိုအပ္တာထပ္ ပိုၿပီး စားသံုးမိၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဆား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုဒီယမ္က ခႏၶာကိုယ္ထဲက ဓာတုျဖစ္ပ်က္မႈေတြကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ အေနနဲ႔ က်န္းမာေရးျပႆနာနဲ႔ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားျဖစ္တဲ့ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုးနဲ႔ အျခားေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားလာေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ဆား ပမာဏ မ်ားလာတဲ့အခါ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ျပႆနာ (၉ )ခုကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

 

ေခါင္းကိုက္ျခင္း

ဆားကို ခႏၶာကိုယ္က လိုအပ္တဲ့ပမာဏထပ္ ပိုၿပီးစားသံုးမိရင္ သင့္ကို ေခါင္းကိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ရက္ကို ဆား ၂၃ဝဝ မီလီဂရမ္ နဲ႔ အ ထက္စားသံုးမိၿပီဆိုရင္ ေသြးဖိအားမတက္၊ေသြးမတိုးလာရင္ေတာင္မွ ေခါင္းကိုက္ေစႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္တဲ့ေဝဒနာကို မၾကာခဏခံစားေနရတယ္၊ ေဝဒနာျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကိုလည္း တိတိက်က် ရွာမေတြ႕ဘူးဆိုရင္ ပညာရွင္ေတြက သင့္ရဲ႕ ေန႔စဥ္အစားအေသာက္ေတြထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ ဆားပါဝင္မႈကို ျပန္ၿပီး ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

 

ေရဆာျခင္း

ခႏၶာကိုယ္ထဲက ပိုလွ်ံေနတဲ့ ဆိုဒီယမ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆားေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းက ေရဓာတ္ကို မညီမမွ်ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဆားငံတဲ့ အစားအေသာက္ေတြ စားသံုးၿပီးေနာက္ ေရငတ္တဲ့ ခံစားမႈမ်ဳိးကို လူတိုင္းနီးပါး ၾကံဳေတြ႔ခံစားဖူး ၾကမွာပါ။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အစားအ ေသာက္ေတြထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ ဆားဓာတ္က ခႏၶာကိုယ္ထဲက ေရဓာတ္ကို မညီမမွ်ျဖစ္ေစၿပီး ကိုယ္တြင္းက ဆဲလ္ေတြ ဆားဓာတ္နဲ႔ ေရဓာတ္ကို ျပန္လည္မွ်တေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေရလိုအပ္လာပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ေရဆာတယ္ဆိုတဲ့ ခံစားမႈမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ဒါက သင့္ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ဆားဓာတ္မ်ားေနၿပီး အဆိုပါမ်ားေနတဲ့ ဆားေတြက သင့္ရဲ႕ေရဓာတ္ကို သြားေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ေနၿပီဆိုတဲ့ သေဘာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

 

ဦးေႏွာက္ေျခာက္လာျခင္း

ဆိုဒီယမ္က သင့္ရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဆားကို ပမာဏမ်ားမ်ားစားသံုးတဲ့အခါမွာ အထက္ေဖာ္ ျပပါအတိုင္းသင့္ရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းကို ယာယီက်ဆင္းေစႏုိင္တဲ့ အာနိသင္ရွိတာေၾကာင့္ သင့္ကို ဦးေႏွာက္ေျခာက္တယ္လို႔ ဆိုရမယ့္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးစရာ အေျခအေနမ်ဳိး ၾကံဳရေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနက ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ဆား ပမာဏမ်ားျပားလာတဲ့အခါ ေနာက္ဆက္တြဲ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ ေရဓာတ္ဆံုး႐ံႈးသြားျခင္းနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္မႈရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ေသြးအတြင္းမွာ ပုိလွ်ံေနတဲ့ဆားဓာတ္ကို ခႏၶာကိုယ္ ျပင္ပထြက္သြားေစဖို႔နဲ႔ ဆံုး႐ံႈးသြားတဲ့ ေရဓာတ္ကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းဖို႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေပးဖို႔ လိုကို လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုစိတ္႐ႈပ္ေထြး ဦးေႏွာက္ေျခာက္ရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး မၾကံဳရဖုိ႔ ဆားေလ်ွာ့စားတာ၊ တစ္ေန႔တာ ဆား စားသံုးမႈ ပမာဏကို ကန္႔သတ္ထားတာမ်ဳိးနဲ႔ ႀကိဳ တင္ကာကြယ္ထားတာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

 

ဆီးမၾကာခဏသြားျခင္း

ဆားမ်ားမ်ား စားသံုးမိျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သင္ၾကံဳရမယ့္ျပႆနာတစ္ခုက ဆီးမၾကာခဏသြားလိုျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆားမ်ားမ်ားစားသံုးမိျခင္းေၾကာင့္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ဆိုဒီယမ္ ပမာဏမ်ားလာတာကို ေက်ာက္ကပ္က သိရွိသြားတဲ့အခါ အဆိုပါ ပိုလွ်ံေနတဲ့ ဆိုဒီယမ္ေတြကို ဆီးမွ တစ္ဆင့္စြန္႔ထုတ္ပစ္ႏိုင္ေအာင္ အျပင္းအထန္ အလုပ္လုပ္ပါေတာ့တယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ ဆီးမၾကာခဏသြားေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေရဓာတ္ဆံုး႐ံႈးလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ဆားမ်ားမ်ားစားသံုးၿပီး ေရငတ္တဲ့ ခံစားခ်က္ျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္မိျခင္းနဲ႔လည္း ဆက္စပ္မႈရွိပါတယ္။

 

သိျမင္နားလည္ႏိုင္မႈ ေႏွးလာျခင္း

ဆားစားသံုးမႈ ျမင့္မားျခင္းနဲ႔ ႏွလံုး၊ ေသြးတိုးေရာဂါမ်ား ဆက္စပ္မႈရွိေနတာကို သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိထားတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဆားစားသံုးမႈပမာဏမ်ားျပားျခင္းက လူေတြရဲ႕ သိျမင္နားလည္ႏိုင္စြမ္းအေပၚကိုလည္း ဆိုးက်ုိးသက္ေရာက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္ေတြ သတိျပဳမိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆားပမာဏ မ်ားမ်ားစားသံုးျခင္းက ဦးေႏွာက္ရဲ႕သိျမင္နားလည္ႏိုင္စြမ္းကို ေႏွးေကြးေစႏိုင္တယ္လုိ႔ ပညာရွင္ေတြ သတိေပးထားပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဆိုဒီယမ္ပမာဏမ်ားလာတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ သိျမင္နားလည္ႏိုင္စြမ္းကုိ ျဖစ္ေပၚထိန္းခ်ဳပ္ေပးတဲ့ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းဆီကို ေသြးစီးဆင္းမႈနည္းပါးသြားေစတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ သင့္ေတာ္ညီညြတ္ေအာင္ အစားအေသာက္ေတြကို ေရြးခ်ယ္စားသံုးေပးျခင္း၊ ဆားေလွ်ာ့စားေပးျခင္းျဖင့္ အဆိုပါျပႆနာကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြ အၾကံျပဳထားပါတယ္။

 

Read More : ေရာဂါမ်ိဳးစံုု ျဖစ္လာၾကျပီ ဆိုုရင္

 

အ႐ိုးေတြ အားနည္းလာျခင္း

ဆားမ်ားမ်ားစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္က ပံုမွန္ထက္ ပိုၿပီး အလုပ္လုပ္ရတဲ့အခါ ဆီးမၾကာခဏသြားေစတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာျဖစ္လာေစႏိုင္တာကို အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ ဆီးသြားတဲ့အခါတိုင္းမွာ ဆီးနဲ႔ အတူ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ကယ္လ္ဆီယမ္ဓာတ္ေတြပါ ပါသြားေလ့ရွိပါတယ္။ ကယ္လ္ဆီယမ္က အ႐ိုးနဲ႔သြားေတြ ၾကံ့ခိုင္သန္စြမ္းဖို႔ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ သတၱဳဓာတ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ဆားစားသံုးမႈနဲ႔အတူ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ကယ္လ္ဆီယမ္ ဓာတ္ဆံုး႐ႈံးမႈက သင့္ရဲ႕ အ႐ိုးနဲ႔ သြားေတြရဲ႕ ေရရွည္က်န္းမာၾကံ့ခိုင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ အဆိုးဆံုးအေျခအေနအျဖစ္ အ႐ိုးပြေရာဂါကိုေတာင္ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေျခရွိတာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ရမယ့္ က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆၿပီး ဆားစားသံုးမႈကို သတိထားသင့္ပါတယ္။

 

ေသြးတိုးျခင္း

ေသြးတိုးေရာဂါနဲ႔ ဆားစားသံုးမႈ ဆက္စပ္မႈရွိေနတာ လူတိုင္းနီးပါးသိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ ဆားကို လိုအပ္တဲ့ပမာဏထပ္ပိုၿပီး စားသံုးျခင္းက ေရရွည္မွာ ေသြးတိုးနဲ႔ ႏွလံုးေရာဂါေတြ ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။ ဆိုဒီယမ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆားက စားသံုးၿပီးေနာက္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေသြးစီးဆင္းမႈကို အားနည္းသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ မ်ားျပားတဲ့ ဆိုဒီယမ္ပမာဏက ခႏၶာကုိယ္တြင္းက ေရဓာတ္ကိုခ်ုပ္ကိုင္ၿပီး ႏွလံုးရဲ႕ ညႇစ္အားကို ျပင္းလာေစကာ ရလဒ္အေနနဲ႔ ေသြးဖိအားကို ျမင့္တက္လာေစပါတယ္။ ႏွလံုးရဲ႕ ညႇစ္အားျပင္းလာတာနဲ႔အတူ ေသြးေၾကာေတြထဲကို ႐ုတ္တရက္ ထြက္တဲ့ ေသြးပမာဏပိုမ်ားလာေစၿပီး ေသြးေၾကာေတြမာလာတဲ့ ျပႆနာကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါက ေရရွည္မွာေသြးတိုး၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါေတြကို ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။

 

ေက်ာက္တည္ျခင္း

ဆားပါဝင္မႈမ်ားျပားတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို ပမာဏမ်ားမ်ား ေရရွည္မွာ စားသံုးျခင္းက သင့္ေက်ာက္ကပ္ရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ပိုလွ်ံတဲ့ဆားေတြကို ဆီးကတစ္ဆင့္ ေက်ာက္ကပ္က စြန္႔ထုတ္တဲ့လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ဆီးထဲမွာ ဆိုဒီယမ္ပမာဏ မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် ပ႐ိုတိန္းပါဝင္မႈလည္း မ်ားလာမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္လာေစပါတယ္။ ဆားမ်ားမ်ားစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္တဲ့ ေက်ာက္ကပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါေတြထဲမွာ ေက်ာက္တည္ျခင္းလည္း ပါဝင္ေနလို႔ မေပါ့ဆဖို႔ ပညာရွင္ေတြ အေလးအနက္ သတိေပးထားပါတယ္။

 

ခႏၶာကိုယ္ေဖာေရာင္လာျခင္း

ခႏၶာကိုယ္က ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေတြ ပံုမွန္ျဖစ္ပ်က္ဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ဆိုဒီယမ္ ပမာဏကို၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆားကို ေန႔စဥ္လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လိုအပ္တာထပ္ပိုသြားတဲ့ ဆိုဒီယမ္ေတြကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ေရဓာတ္ကို ကေမာက္ျဖစ္ေစၿပီး သင့္ကိုေနာက္ဆက္တြဲ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရေစႏိုင္ပါတယ္။ ဆားမ်ားမ်ား စားသံုးမိတဲ့အခါ ေက်ာက္ကပ္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ တစ္သွ်ဴးေတြက ေရဓာတ္ကို လိုတာထပ္ပိုၿပီး သိမ္းဆည္းလိုက္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ေျခ၊ လက္၊ မ်က္ႏွာေတြေဖာေရာင္တာမ်ဳိး ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အငံမ်ားတဲ့ အစားအေသာက္ေတြစားေသာက္ၿပီးေနာက္ မ်က္ႏွာေဖာလာတာ၊ ေျခလက္ေတြေရာင္ရမ္းလာတာမ်ဳိး ျဖစ္ရတာပါ။ ဒီလိုလကၡဏာေတြက သင့္ခႏၶာကိုယ္ ထဲမွာ ဆားဓာတ္အလြန္အမင္းမ်ားျပားေနၿပီဆိုတဲ့ လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။

 

Source :myanmarpeoplemagazine

Health Products Directory

Read times
Rate this item
(0 votes)