What's New
Monday, 17 June 2019 11:33

ဘီတာဒင္းက မိတ္ဆက္လိုက္သည့္ အမ်ိဳးသမီးသံုး သန္႔စင္ေဆးရည္မ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တစ္ေန႔တာလံုး ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အဝရွိေစရန္ အားေပးကူညီမည္

မိန္းမကိုယ္ေနရာတစ္ဝိုက္ကို ေန႔စဥ္ သဘာဝအတိုင္း ႏူးညံ့စြာ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ အထူး ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေစ်းကြက္အတြင္း ထိပ္တန္း အမ်ိဳးသမီးသံုး သန္႔စင္ေဆးရည္မ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း စတင္ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္း က်င္းပခဲ့တဲ့ ဘီတာဒင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား မိန္းမကုိယ္က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားမွ်ေဝရန္ႏွင့္ ဖြင့္ဟေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာရန္အတြက္ အသိပညာေပး အခမ္းအနားတစ္ခုကို ယေန႔ Junction City တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး စိတ္ဝင္တစား တက္ေရာက္ခဲ့သူ ေထာင္ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားကို “ကိုယ့္ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အဝကို ဘီတာဒင္းနဲ႔ ရယူလိုက္ပါ” ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး မိန္းမကိုယ္က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လြဲမွားေနသည့္ အယူအဆ မ်ားစြာကို ေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘီတာဒင္း အမ်ိဳးသမီးသံုး သန္႔စင္ေဆးရည္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ တစ္ေန႔တာလံုး သက္ေသာင့္သက္သာရွိစြာျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အဝ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း မွ်ေဝေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ မိန္းမကိုယ္ေနရာတြင္ သန္႔ရွင္းက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္အခါ အကူအညီေတာင္းရန္ ရွက္ရြံ႕ေနတတ္ၾကပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး စိုးရြ႔ံ႕အားငယ္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္ သန္႔ရွင္းက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားတြင္ ယားယံျခင္း ၊ ဓမၼတာခ်ိန္တြင္ အနံ႔ဆိုးထြက္ျခင္းႏွင့္ သက္ေသာင့္သက္သာ မရွိျခင္း ၊ ေသြးဆံုးခ်ိန္တြင္ မိန္းမကိုယ္ အသားအေရ ေျခာက္ေသြ႔ျခင္း ၊ အားကစားႏွင့္ ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေခၽြးထြက္မ်ားျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ အဆိုပါ ျပႆနာမ်ား ခံစား ေနရခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ မိန္းမကိုယ္ေနရာအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္ကုသႏိုင္မည္ကို ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ လမ္းညႊန္ထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘီတာဒင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ၎၏ တတ္ကၽြမ္းနားလည္မႈမ်ားကို မွ်ေဝကာ မိန္းမကိုယ္သန္႔ရွင္းက်န္းမာေရး၏အေရးႀကီးပံုကို အသိပညာေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

"အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ဘဝအေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈအလိုက္၊ လူေနမႈဘဝ ပံုစံေတြအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို ထိခိုက္ေစတဲ့ အဓိက အခ်က္ေတြ ထဲမွာ မိန္းမကိုယ္ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရး ျပႆနာကလည္း တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္ေနရာဟာ သူ႔သဘာဝအတိုင္း အလိုအေလ်ာက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေပမယ့္ အၿမဲ သန္႔ရွင္းေနဖို႔ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဂရုစိုက္ေပးဖို႔ အရမ္းကုိ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔အခမ္းအနားမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အစြမ္းထက္ ဘီတာဒင္းအမ်ဳိးသမီးသုံးသန္႔စင္ေဆးရည္နဲ႔ မိန္းမကိုယ္ေနရာတစ္ဝိုက္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးျပဳ ေပးမယ္ဆိုရင္ တစ္ေန႔တာလံုး သန္႔ရွင္းလန္းဆန္းၿပီး ကာကြယ္မႈရရွိေနမွာ ေသခ်ာတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း အသိ ပညာေပး တိုက္တြန္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု Mundiphurma (ျမန္မာ) ကုမၸဏီလီမိတက္၏ Country Manager ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ စုိးစံသူက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဘီတာဒင္း အမ်ိဳးသမီးသံုး သန္႔စင္ေဆးရည္မ်ားကို အရည္၊ အျမဳပ္ႏွင့္ သန္႔စင္တစ္ရႈး ပံုစံမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထား ၿပီး မိန္းမကိုယ္တြင္ရွိသင့္ေသာ Ph ပမာဏ မညီမွ်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ မလိုလားအပ္ေသာ လကၡဏာ မ်ားျဖစ္ေသာ အနံ႔အသက္ဆိုးထြက္ျခင္းႏွင့္ နာက်င္ယားယံျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သဘာဝပါဝင္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး အထူး Tri-Care+™ ေဖာ္ျမဴလာအျပင္ ပရီဘိုင္အိုးတစ္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည့္ ဘီတာဒင္း အမ်ိဳးသမီးသံုး သန္႔စင္ေဆးရည္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္ တစ္ေန႔တာလံုး ႏူးညံ့စြာ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“မိန္းမကိုယ္ သန္႔ရွင္းက်န္းမာေရးဆိုတာ နာက်င္ယားယံမႈေတြနဲ႔ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံေနရတဲ့သူေတြပဲ ဂရုစိုက္ သင့္တာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းရဲ႕ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးနဲ႔ ဘဝေနထိုင္မႈ အေျခအေနေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ မိန္းမကိုယ္ သန္႔ရွင္းက်န္းမာေရးကို ေန႔တိုင္း ဂရုစိုက္သင့္ပါတယ္။ ဘီတာဒင္း အမ်ိဳးသမီးသံုး သန္႔စင္ေဆးရည္နဲ႔ တစ္ေန႔တစ္ခါ သန္႔ရွင္းေပးဖို႔ အေလ့အက်င့္လုပ္ထားၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ မိန္းမကိုယ္ က်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အိမ္အျပင္ထြက္ အလုပ္္လုပ္ေနတဲ့သူဆိုရင္ အရည္ျဖစ္ျဖစ္၊ အျမဳပ္ျဖစ္ျဖစ္ ဗူးေလးတစ္ဗူးကို ေဆာင္သြားလို႔ရပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း အမ်ိဳးသမီးသံုး သန္႔စင္တစ္ရႈး ထုပ္ေလးကို အိတ္ထဲ ထည့္သယ္သြားလို႔ ရပါတယ္” ဟု ဘီတာဒင္း အမ်ဳိးသမီးသုံး သန္႔စင္ေဆးရည္၏ Brand Representative ျဖစ္သူ အဆိုေတာ္ ပန္းေရာင္ျခယ္ က ေျပာသည္။

စိတ္ခြန္အားျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေျပာၾကားေလ့ရွိသူ နာမည္ေက်ာ္ ဘေလာ့ဂါ ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္က “ငယ္ရြယ္ခ်ိန္ကေနစၿပီး အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြ ရွိထားမွသာ မိန္းမကိုယ္က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အဝနဲ႔ ႀကီးျပင္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဖိဳးအေနနဲ႔ မိန္းကေလးေတြကို ကိုယ့္ရဲ႕ မိန္းမကိုယ္မွာ ျပႆနာတစ္ခုခု ခံစားရတဲ့အခါ ထုတ္ေျပာၿပီး အကူအညီေတာင္းဖို႔ အားေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွ ဒီလိုမ်ိဳး ေတြ႔ၾကံဳေနရတာ သူတို႔ခ်ည္းပဲ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိမွာပါ။ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ျမန္ျမန္သက္သာေအာင္ဆိုၿပီး ေဆးၿမီးတိုေတြနဲ႔ မစမ္းသပ္ၾကဖို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီ့အစား ဆိုးေဆးမပါ၊ ဓာတ္မတည့္တာမရွိဘဲ၊ သားဖြားမီးယပ္ ဆရာဝန္ေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားၿပီး ေန႔စဥ္သံုးဖို႔ စိတ္ခ် ရတဲ့ အရည္အေသြးျမင့္ ဘီတာဒင္းအမ်ဳိးသမီးသုံးသန္႔စင္ေဆးရည္ကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မတူညီေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ဘီတာဒင္း အမ်ိဳးသမီးသံုး သန္႔စင္ေဆး ရည္မ်ားကို အမ်ိဳးအစား (၄) မ်ိဳး ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ စူပါမားကတ္မ်ားႏွင့္ ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီကို အရည္ - ၅၀ မီလီလီတာ၊ ၁၅၀ မီလီလီတာႏွင့္ အျမဳပ္ - ၁၀၀ မီလီလီတာ အရြယ္အစားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

Gentle Protection Immortelle (ခရမ္းေရာင္) - မိန္းမကိုယ္ေပၚရွိ အက်ိဳးျပဳဘက္တီးရီးယားမ်ား ပံုမွန္အတိုင္း မရွိသည့္အခါ ေျခာက္ေသြ႕ယားယံျခင္း၊ အနံ႔အသက္ဆိုးထြက္ျခင္းႏွင့္ အျဖဴဆင္းျခင္း စသည့္ လကၡဏာေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိခိုက္လြယ္ေသာ မိန္းမကိုယ္အသားအေရႏွင့္ ပ်ိဳေဖာ္ဝင္စ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလး မ်ား ေရြးခ်ယ္သံုးစြဲ သင့္ပါသည္။ မိန္းမကိုယ္တြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ျပႆနာမ်ားမွာ သဘာဝအတိုင္း ႏူးညံ့စြာ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ၿပီး မိန္းမကိုယ္ရွိ အက်ိဳးျပဳဘက္တီးရီးယားမ်ား ရွင္သန္ေပါက္ဖြားႏိုင္ရန္ အားျဖည့္ေပးပါသည္။

Fresh & Active Lemon Verbena (အစိမ္းေရာင္) - ပူအိုက္သည့္ ရာသီဥတုႏွင့္ အားကစားလုပ္သည့္အခ်ိန္၊ အၿမဲ လႈပ္ရွားသြားလာေနရသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေခၽြးထြက္မ်ားသည့္အတြက္ မိန္းမကိုယ္ေနရာတြင္ သက္ေသာင့္ သက္သာ မရွိမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ မိန္းမကိုယ္တစ္ဝိုက္တြင္ ၾကာရွည္ ေအးျမလန္းဆန္းမႈ ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ အျပင္ မိန္းမကိုယ္တြင္ ရွိသင့္သည့္ သဘာဝ Ph ပမာဏကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

Moisturising Calendula (ပန္းေရာင္) - ေျခာက္ေသြ႔သည့္ မိန္းမကိုယ္အသားအေရရွိသူမ်ား၊ ကေလးမီးဖြား ၿပီးခါစ မိခင္မ်ား၊ ေသြးဆံုးခ်ိန္တြင္ မိန္းမကိုယ္ယားယံေျခာက္ေသြ႕မႈ ခံစားေနရေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ သင့္ေတာ္ ပါသည္။ မိန္းမကိုယ္ အသားအေရအတြက္ လိုအပ္သည့္ေရဓာတ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး အစိုဓာတ္ ထိန္းသိမ္းေပး ႏိုင္သည့္အျပင္ မိန္းမကိုယ္တြင္ရွိသင့္ေသာ သဘာဝ Ph ပမာဏကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။

Odour Control Witch Hazel (အျပာေရာင္) - ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈေၾကာင့္ ေခၽြးထြက္ျခင္းႏွင့္ ဓမၼတာခ်ိန္ မ်ားတြင္ အနံ႔အသက္ဆိုးမ်ားထြက္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိးသမီးမ်ား စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ကာ သြားလာရ အဆင္ မေျပ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မိန္းမကိုယ္ကို တစ္ေန႔တာလံုး ေမႊးပ်ံ႕ေစၿပီး အနံ႔ဆိုးထြက္ျခင္းက ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အျပင္ မိန္းမကိုယ္တြင္ ရွိသင့္သည့္ သဘာဝ Ph ပမာဏကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ ပံုစံမွာ အလြန္ရိုးရွင္းလြယ္ကူပါသည္။ စိုစြတ္သည့္ လက္ေပၚတြင္ သန္႔စင္ေဆးရည္ကိုထည့္၍ မိန္းမကိုယ္ေနရာတြင္ ညင္သာစြာ အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ ေရျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာ ေဆးခ်လိုက္ရံုျဖင့္ တစ္ေန႔တာလံုး ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ သြားလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အၿမဲ လႈပ္ရွားသြားလာေနရၿပီး မၾကာခဏ ခရီးသြားရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး လစဥ္သုံးပစၥည္း လဲလွယ္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚ ေဆးေၾကာရန္ လိုအပ္လာသည့္ အခါ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ သင့္ေတာ္မႈရွိသည့္ ဘီတာဒင္း အမ်ိဳးသမီးသံုး သန္႔စင္တစ္ရႈးမ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အထုတ္တစ္ထုတ္တြင္ တစ္ရႈး ၁၀ ရြက္ပါဝင္ၿပီး မိန္းမကိုယ္ရွိ အက်ိဳးျပဳ ဘက္တီးရီးယား မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ကာ နာက်င္ယားယံျခင္းမရွိေစရန္ သဘာဝအတိုင္း ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

Read times
Rate this item
(1 Vote)