What's New
Friday, 19 October 2018 16:49

လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳဘဝကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆံုးရံႈးခံသင့္သလဲ

လူအေတာ္မ်ားမ်ားက အပ်ိဳစင္ဘဝကို ဆံုးရံႈးဖို႔ မွန္ကန္တဲ့အခ်ိန္ဟာ လက္ထပ္တဲ့ ညလို႔ ထင္ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်ိန္အထိေစာင့္ဖို႔ဟာ မလြယ္ကူမွန္း သိၾကၿပီး ျဖစ္မွာပါ။ အထူးသျဖင့္ သင့္သူငယ္ခ်င္းက သူ (သုိ႔) သူမ ခ်စ္သူနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳဟာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေၾကာင္း ဆက္တိုက္ေျပာေနခဲ့ရင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အပ်ိဳစင္ဘဝဟာ သင္ေတြ႔လာမယ့္ခ်စ္သူ (သို႔) သင္ကိုယ္အတိုင္အတြက္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္တဲ့ အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အေျဖကေတာ့ သင့္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ဘာသာ တရားေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ မိဘေတြနဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေတြဟာ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံမႈမွာ ပြင့္လင္းရုိးသားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြ ရင့္က်င့္လာၿပီး ခ်စ္သူနဲ႔ စတင္ခ်ိန္းေတြ႔ခ်ိန္ေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လိင္ဆက္ဆံမႈ အစျပဳတဲ့ အသက္အရြယ္ရယ္လို႔ အတိအက် မရွိပါဘူး။ လူအခ်ိဳ႕က သူတုိ႔ခ်စ္တဲ့သူေတြ႔တဲ့ အထိ (သို႔) လက္ထက္ပီးတဲ့အထိ (သို႔) အေျခက်တဲ့အထိ ေစာင့္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္ခုသာ ျဖစ္ၿပီး ဒီလိုေရြးခ်ယ္မႈကေတာ့ အသဲကြဲျခင္းနဲ႔ မလိုလားအပ္ပဲ ကိုယ္ဝန္ရျခင္း၊ လိင္မွ တစ္ဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ ရရွိျခင္းေတြကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ လူတိုင္းလုပ္ႏိုင္ၿပီး ဘာမွ ႀကီးႀကီး က်ယ္က်ယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ လူေတြဟာ သင့္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလွာင္ေျပာင္ၾကၿပီး သင္အဆင္သင့္ မျဖစ္ခင္ လိင္ဆက္ဆံဖုိ႔ တြန္းအားေပးမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ social suicide လိုမ်ိဳး ခံစားရေစပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ေန႔စဥ္ ေက်ာင္းမွာ၊ ရုပ္ရွင္ရံုမွာ ပန္းျခံမွာ ေနရာတိုင္းမွာ ေတြ႔ျမင္ေနရတဲ့ အမွန္တရားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆို လိင္ဆက္ဆံဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဆိုတာ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ။

ပထမဦးစြာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္လာမယ့္ ဆိုးက်ိဳးေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဥပမာ လိင္မွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါေတြ၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေတြ ျဖစ္ၿပီး အျခား ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္တဲ့ အရာေတြလဲရွိပါေသးတယ္။ ဥပမာ သင့္ရဲ႕ ပထမ အေတြ႔အၾကံဳေတြဟာ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ မျဖစ္ရင္ ဒါဟာ သင့္ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာ အေတြ႔အၾကံဳေတြအတြက္ မေကာင္းတဲ့ အစြန္းအထင္း ျဖစ္သြားမွာပါ။ သင္အဆင္သင့္ ျဖစ္တဲ့ အထိ ေစာင့္ဆိုင္းၿပီး သင္ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔ တစ္ေယာက္တည္းကိုသာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဘဝအေတြ႔အၾကံဳေတြ ရရွိဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆႏၵေတြ၊ စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းေတြဟာ ပံုမွန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီခံစားမႈေတြကို ထုတ္လႊတ္ေပးဖို႔ ပထမ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ လိင္အာသာေျဖျခင္းဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တင္းက်ပ္မႈေတြကို ေလ်ာ့ကေစၿပီး သင့္ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔ တုန္႔ျပန္ပံုေတြအေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိေစပါတယ္။ လိင္အာသာေျဖျခင္းဟာ ပံုမွန္ အျပဳအမူ တစ္ခုသာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ မရွက္သင့္ပါဘူး။

တတိယအေနနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံဖို႔ အခ်ိန္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ ဒီ့အစား သူ (သို႔) သူမကို ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္း၊ ေရတူတူခ်ိဳးျခင္း၊ လိင္အာသာေျဖျခင္း၊ လက္ျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းေတြ ျပဳုလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ လိင္မွ တစ္ဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ ပိုးေတြ၊ ကိုယ္ဝန္ ရရွိျခင္းေတြ မျဖစ္ေစပဲ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အနီးစပ္ဆံုးသိရွိႏိုင္တဲ့ နည္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ခ်ိန္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းသင့္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ သင့္လိုပဲ သင့္ခ်စ္သူဟာ တူညီတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြ ရွိမယ္လုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႔။ သူ (သို႔) သူမနဲ႔ တစ္သက္လံုးအတူေနဖုိ႔ ေသခ်ာၿပီလား။ ဒါဟာ သင့္အပ်ိဳစင္ဘဝကို အဆံုးရံႈးခံဖုိ႔ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို မေသခ်ာရင္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း မျပဳသင့္ပါဘူး။
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ကေတာ့ အတင္းေတြဟာ အတင္းေတြသာ ျဖစ္မွာပါ။ သင့္သူငယ္ခ်င္းဟာ သူလူႀကီးျဖစ္ၿပီဆိုတာ ေဖၚျပဖို႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူေတြကို ဇာခ်ဲ႕ေျပာေနတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ သင္ဟာ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေနဖို႔ ထိုက္တန္တာေၾကာင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈကို အေလာတႀကီး မျပဳလုပ္လိုက္ပါနဲ႔။ သင့္မွာ အေတြ႔အၾကံဳအသစ္ေတြကို ရွာေဖြဖို႔ အျခားအရာေတြ ရွိပါေသးတယ္။

Source:hellosayarwon

အေရျပားေဖာက္ထြင္း အလွဆင္ျပီးေနာက္ ဂရုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား

အေရျပားေဖာက္ထြင္း အလွဆင္ျပီးေနာက္ ဂရုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား

Read times Last modified on Friday, 19 October 2018 16:55
Rate this item
(0 votes)